Menu

JavaScript

Interactief maken van webpagina's

Interactie

JavaScript is een veelgebruikte scripttaal om webpagina's interactief te maken en webapplicaties te ontwikkelen. Het script wordt via een HTML-bestand overgebracht in de webbrowser en wordt hierin uitgevoerd.

JavaScript-frameworks

Tegenwoordig bestaan veel frameworks gebaseerd op JavaScript. JavaScript-frameworks zoals Vue of React zijn ontwikkeld ter bevordering van de snelheid en het hergebruik van code. Pure JavaScript wordt ook wel "JavaScript Vanilla" genoemd.