Menu

Ontwerpen

De bouwtekening van het systeem

De visuele en technische bouwtekening van een systeem

Het ontwerp dient als blauwdruk van het eindresultaat, zoals een bouwtekening voor een huis. Het ontwerp is het centrale uitgangspunt van waaruit iedere betrokkene werkt om het gewenste product te realiseren. Het ontwerp bevordert de onderlinge communicatie en het reduceert de kans op fouten in een later stadium van het project.

Het technisch ontwerp

Met het technisch ontwerp bepalen wij hoe "de achterkant" van het product zich moet gedragen. Met de achterkant bedoelen wij onder andere de admin, een veilige omgeving waarin een website of het platform wordt beheerd, maar ook hoe de uitwisseling van informatie tussen verschillende databases en servers moet verlopen. Via de admin is het managen van bijvoorbeeld betalingen, evenementen, trainingen, kalenders, nieuws, producten, locaties of personeel mogelijk.


In het technisch ontwerp denken wij onder andere na over alle gewenste admin-opties, welke data wordt opgeslagen in de database en hoe verschillende onderdelen (zoals servers en databases) van het product met elkaar moeten communiceren. 

Het visueel ontwerp

Het visuele ontwerp is alles wat zichtbaar is voor de gebruiker. Hierbij denken de meeste mensen aan de kleuren, lettertypes, teksten, iconen of video's. Naast deze duidelijk aanwijsbare aspecten van het visuele ontwerp, richten wij ons op de functionaliteit van een ontwerp.

Gebruikers bezoeken een platform of website met een doel. Wij ontwerpen hoe de doelgroep(en) dit doel kunnen bereiken, voor bijvoorbeeld een hogere conversie.

Allereerst verdiepen wij ons in de doelgroep(en) en verzamelen wij alle informatie die naar de buitenwereld moet worden gecommuniceerd. Vervolgens brengen wij structuur in deze berg informatie, door gebruik te maken van verschillende methoden en technieken, waarna deze structuur het gewenste jasje krijgt.

Jouw idee tot leven laten komen?