Menu

Lekker rustgevend

Als alles geregeld is

Wij zorgen ervoor dat het systeem blijft draaien

De keuze welke ondersteuning u kiest en welke het beste past bij welke technische oplossing en bij welke applicatie, hangt af in welke mate deze bijdraagt aan het succes van een bedrijfsvoering. Bij bedrijfskritische applicaties zal de urgentie van groter belang zijn om een uitgebreide ondersteuning af te spreken. Bij campagnes kan dit minder zijn, maar dit hangt ook weer van de impact van een campagne af. NextGear overlegt graag met u welke optie voor u de geschiktste is en op welke wijze deze wordt uitgevoerd.

Wij staan altijd klaar om je persoonlijk te helpen en waar nodig te ondersteunen.

Hosting

Iedere applicatie werkt op een server. Dit is een technische opslagplek waarop alle soorten software en operating systemen worden geïnstalleerd. Het installeren van deze server en het configureren van het benodigde Operating System worden door NextGear per project als eenmalige installatie- en configuratiekosten opgenomen. Ook bij het verhuizen naar een andere server of bij het uitbreiden van de server zullen hiervoor kosten worden berekend. In een Hostingovereenkomst worden de kosten voor de wijze van technische hosting vastgelegd.

Service Level Agreement (SLA)

Een service level agreement (SLA) is een afspraak tussen een leverancier en klant over de beschikbaarheid en ondersteuning van een product of dienst. SLA’s komen eigenlijk alleen voor bij dienstverlening tussen bedrijven. Een SLA geeft de afnemer zekerheid over de bruikbaarheid van een product of dienst.

Een Service Level agreement (SLA) zoals deze vermeld is in de bijlage van een voorstel betreft informatie over de verschillende soorten dienstverlening die NextGear aanbiedt ten behoeve van een applicatie. Belangrijk in een SLA is dat er ten aanzien van responstijden, wijze van serviceverlening, servicetijden, pro-actieve werkzaamheden en technisch- en/of applicatiebeheer afspraken worden vastgelegd. Een groot aantal van de werkzaamheden zijn vermeld bij technisch beheer en applicatiebeheer.

 

Strippenkaart

NextGear biedt voor support en ondersteuning van applicatie(s) de NextGear Strippenkaart. Strippenkaarten zijn vooraf ingekochte en gereserveerde uren die op afroep gebruikt kunnen worden voor diverse werkzaamheden. Hiermee voorkomt u dat er continu offertes en facturen gezonden moeten worden voor kleine bedragen. Daarnaast worden geen eenmalige starttarieven berekend en uw applicatie is in ons servicesysteem opgenomen. U krijgt dus prioriteit boven uitvoering op basis van nacalculatie. Elke strippenkaart is goed voor een naar keuze te kiezen aantal uur werk.

Zekerheid zonder zorgen?