Menu

Werkwijze

Wij geloven in ontwerp, functionaliteit en kwaliteit

Werkwijze

Als ervaren web-ontwikkelaars weten wij als geen ander dat het best moeilijk kan zijn om een project in goede banen te leiden. Hoe zorgen we er voor dat projecten binnen de gestelde kaders blijven? Hiervoor gebruiken wij een projectplan en hanteren wij, afhankelijk van het type project, in overleg met onze klant de werkwijze Scrum, Waterfall of Kanban. Door het gebruik van deze methodieken waarborgen wij de voortgang, kwaliteit en de kosten van onze projecten. Wij betrekken onze klanten persoonlijk bij het project van het begin tot de oplevering.  

Scrum
Scrum is een flexibele werkwijze om (software)producten te maken. Binnen deze methode werken wij met een multidisciplinair team in korte sprints met een vaste lengte van 1 tot 4 weken. Per sprint wordt een onderdeel van het eindproduct geanalyseerd, ontworpen, gerealiseerd en getest. Sprints vinden plaats tot alle onderdelen van een product zijn gerealiseerd. De term 'Scrum' komt uit de rugby sport - waarbij een team samen een doel probeert te bereiken.

Scrum - Per sprint wordt een onderdeel van het systeem geanalyseerd, ontworpen en gerealiseerd.

Waterfall
Waterfall is een werkwijze waarbij de ontwikkeling van een (software)product chronologisch loopt door de volgende fasen: analyse, ontwerpen, bouw/testen en de oplevering. Per fase is een deel van ons multidisciplinaire team aan het werk en zijn er interaties mogelijk. De waterfall-methode is afgeleid van de traditionele manier van werken in grote projecten in de constructiebouw. 

Waterfall - Oplevering vindt fasegewijs plaats. Allereerst de analyse, vervolgens het ontwerp & daarna de realisatie.

Kanban
Kanban gebruiken wij voor kleinere klussen. Met Kanban worden alle taken op kaartjes gezet, waarbij deze kaartjes van 'nog te doen', naar 'wordt aan gewerkt' en uiteindelijk naar 'afgerond' worden verplaatst. Deze methode geeft onze klanten inzicht in de status van het project.

Wat past het beste bij jou?